Czynności rozrachunkowe związanych z obrotem towarowym i turystycznym polsko-węgierskim.

Monitor Polski

M.P.1937.184.

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 sierpnia 1937 r.