Częściowe umorzenie państwowej pożyczki włoskiej.

Monitor Polski

M.P.1925.276.1165

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 1925 r.