§ 7. - Czasowe zawieszenie niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.

Monitor Polski

M.P.1981.33.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.