§ 3. - Czasowe zawieszenie niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.

Monitor Polski

M.P.1981.33.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  3.
W razie wyjazdu za granicę na podstawie odrębnego zezwolenia dopuszcza się wypłatę w walutach wymienialnych lub w innych walutach obcych zagranicznych środków płatniczych, o których mowa w § 1, oraz z rachunków walutowych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej do wysokości równowartości 300 dolarów USA na osobę lub równowartości 200 rubli na osobę w zależności od kraju podróży oraz na pokrycie niezbędnych kosztów przejazdu.