Cofnięcie uprawnień banków dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1938.143.255

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.