Art. 7. - Chiny-Polska. Umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym. Warszawa.2016.06.20.

Monitor Polski

M.P.2017.238

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2016 r.
Artykuł  7

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe i studia trzeciego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęcie na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie w Chińskiej Republice Ludowej, może być uzależnione od spełnienia wymogów określonych przez instytucję, w której posiadacz świadectwa lub dyplomu ubiega się o przyjęcie na studia.