Art. 6. - Chiny-Polska. Umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym. Warszawa.2016.06.20.

Monitor Polski

M.P.2017.238

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2016 r.
Artykuł  6
1. 
Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego tytułu zawodowego nadanego przez publiczną lub niepubliczną uczelnię w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie i studia podyplomowe w Chińskiej Republice Ludowej.
2. 
Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu shuoshi lub innego równorzędnego tytułu nadanego przez uprawnioną przez państwo uczelnię w Chińskiej Republice Ludowej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz studia trzeciego stopnia lub otwarcie przewodu doktorskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.