Art. 2. - Chiny-Polska. Umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym. Warszawa.2016.06.20.

Monitor Polski

M.P.2017.238

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2016 r.
Artykuł  2

Uznanie do celów zawodowych świadectw, dyplomów i nadanych tytułów zawodowych dokonywane jest zgodnie z obowiązującym prawem każdej ze Stron.