Monitor Polski

M.P.2008.6.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2007 r.

POROZUMIENIE
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT-II-2262-4-2007

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie i ma zaszczyt poinformować co następuje:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej podpisały w Warszawie w dniu 29 września 2000 roku "Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej", następnie w drodze wymiany not czterokrotnie wniosły do tej Umowy poprawki oraz zawarły cztery, kolejne Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej. Ostatnie porozumienie weszło w życie po otrzymaniu przez stronę polską odpowiedzi Rządu Chińskiej Republiki Ludowej z datą od 31 stycznia 2007 roku.

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 10 Umowy proponuje wprowadzenie następujących zmian do Umowy:

1. w artykule 1 w ustępie 1 wyrazy "...USD 85.000.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dolarów USA)..." zostają zastąpione wyrazami "...USD 285.000.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dolarów USA)...",
2. w artykule 10 wyrazy "...w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej." zostają zastąpione wyrazami "...w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.".

W przypadku, jeśli Rząd Chińskiej Republiki Ludowej przyjmie wyżej wymienioną propozycję, niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Chińskiej Republiki Ludowej stanowić będą Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej rozumie przez to, że wyżej wymienione Porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 10 wyżej wymienionej Umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie wyrazy swego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 21 marca 2007 roku

BSZi-SW-004/07

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt poinformować co następuje:

Nota Rządu Rzeczypospolitej Polskiej DPT-II-2262-4-2007/77 z dnia 21 marca 2007 r. do Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie została otrzymana. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej akceptuje wszystkie zawarte w Nocie propozycje zmian Umowy między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy finansowej podpisanej w Warszawie w dniu 29 września 2000 r.

Nota ta, wraz z Notą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, z dnia 21 marca 2007 r., stanowi Porozumienie między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy finansowej podpisanej w Warszawie w dniu 29 września 2000 r. i wejdzie w życie zgodnie z Artykułem 10.

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyższego poważania.

Warszawa, 05 kwietnia 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Nr DPT-II-2262-4-2007/KP

Ambasada

Chińskiej Republiki Ludowej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, i w odpowiedzi na notę Ambasady numer BSZi-SW-004/07 z dnia 11 kwietnia 2007 roku, informującą o spełnieniu w Chińskiej Republice Ludowej wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, podpisanej w Warszawie w dniu 29 września 2000 roku, poprzez wymianę not, ma zaszczyt poinformować, że zgodnie z artykułem 10 wyżej wymienionej Umowy, weszła ona w życie 11 kwietnia 2007 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2007 r.