§ 1. - Ceny, warunki i tryb sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1958.24.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1961 r.
§  1.
1.
Ustala się podstawową cenę sprzedażną 1 ha gruntów państwowych w następującej wysokości: