Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  9.
1. Obowiązujące cenniki usług powinny być umieszczone w zakładach usługowych w widocznym i dostępnym miejscu.
2. Jednostki nadrzędne uspołecznionych zakładów usługowych oraz izby rzemieślnicze, o ile chodzi o zakłady prowadzone przez indywidualnych rzemieślników, obowiązane są dopilnować zaopatrzenia zakładów usługowych we właściwe cenniki i przestrzegania obowiązku określonego w ust. 1.