Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  6. Prezydia wojewódzkich rad narodowych w zależności od miejscowych warunków mogą ustalić cenniki wojewódzkie, stosując dla poszczególnych grup usług odchylenia od cen podanych w cennikach wymienionych w § 1 w następujących granicach:
1) dla wulkanizatorstwado10%obniżki,
2) dla szklarstwa pojazdowego"10%"
3) dla szlifierstwa szkła"10%"
4) dla introligatorstwa"10%"
5) dla naprawy zaUawek"10%"
6) dla wyrobu szyldów"10%"
7) dla lakiernictwa pojazdowego i galanteryjnego"10%"
8) i dla naprawy parasoli"10%"
9) dla naprawy galanterii skórzanej"10%"
10) dla rękawicznictwa"10%"
11) dla naprawy uprzęży rymarskiej"15%"
12) dla naprawy mebli"10%"
13) dla tapicerstwa"10%"
14) dla dekoratorstwa"10%"
15) dla naprawy wiecznych piór"10%"
16) dla pożarnictwa"10%"
17) dla grzejnictwa elektrycznego"10%"
18) dla zegarmistrzostwa"10%"
19) dla usług radiotechnicznych"10%"
20) dla napraw silników elektrycznych"20%"
21) dla napraw artykułów elektrotechnicznych gospodarstwa domowego"15%"
22) dla repasacji pończoch, plisowania, sztucznego cerowania, obciągania, guzików materiałem"15%"
23) dla pomocy domowej"15%"
24) dla dozoru mienia"15%"
25) dla blacharstwa"10%"
26) dla ślusarstwa"10%"