Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  11. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1953 r.