Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  10. Z chwilą wejścia w życie zarządzenia tracą moc cenniki na usługi wymienione w § 1.