Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.
§  1. Ceny za usługi, należące do podanych niżej rodzajów usług, świadczone przez uspołecznione zakłady usługowe oraz indywidualnych rzemieślników, nie mogą przekraczać cen wymienionych w cennikach, stanowiących załączniki nr 1-30 do niniejszego zarządzenia, a mianowicie w zakresie:
1) wulkanizatorstwaw załącznikunr1,
2) szklarstwa pojazdowego""2,
3) szlifierstwa szkła""3,
4) introligatorstwa""4,
5) naprawy zabawek""5,
6) wyrobu szyldów""6,
7) lakiernictwa pojazdowego i galanteryjnego""7,
8) naprawy parasoli""8,
9) naprawy galanterii skórzanej""9,
10) rękawicznictwa""10,
11) naprawy uprzęży rymarskiej""11,
12) naprawy mebli""12,
13) tapicerstwa""13,
14) dekoratorstwa""14,
15) naprawy wiecznych piór""15,
16) naprawy sprzęta pożarniczego""16,
17) służby zdrowia (technika dentystyczna)""17,
18) grzejnictwa elektrycznego""18,
19) zegarmistrzostwa""19,
20) naprawy wag analitycznych""20,
21) optyki""21,
22) usług teletechnicznych""22,
23) usług radiotechnicznych""23,
24) naprawy silników elektrycznych""24,
25) naprawy artykułów elektrotechnicznych gospodarstwa domowego""25,
26) repasacji pończoch, plisowania, sztucznego cerowania, obciągania guzików materiałerti""26,
27) pomocy domowej""27,
28) dozoru mienia""28,
29) blacharstwa""29,
30) ślusarstwa""30.