Monitor Polski

M.P.1972.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1972 r.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 czerwca 1970 r. w sprawie cen zakupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego (Monitor Polski Nr 22, poz. 176).