Monitor Polski

M.P.1982.4.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 23
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 1982 r.
w sprawie cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.

Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Z dniem 1 lutego 1982 r. ustala się nowe ceny detaliczne podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii w wysokości:
- cukier biały kryształ 46,- zł za 1 kg,
- sól warzona 6,- zł za 1 kg,
- mleko spożywcze o zawartości 2% tłuszczu, w butelce 10,- zł za 1 l,
- śmietana homogenizowana o zawartości 18% tłuszczu, w butelce 24,- zł za 0,25 l,
- masło stołowe śmietankowe 60,- zł za 0,25 kg,
- ser żółty twardy ("Edamski", "Gouda" o zawartości 40% tłuszczu) 190,- zł za 1 kg,
- ser twarogowy tłusty ("Krajanka" o zawartości 30% tłuszczu) 84,- zł za 1 kg,
- margaryna mleczna 23,- zł za 0,25 kg,
- margaryna "Palma" 30,- zł za 0,25 kg,
- masło roślinne 35,- zł za 0,25 kg,
- olej jadalny rzepakowy "Uniwersalny" 60,- zł za 0,5 l,
- schab z kością 360,- zł za 1 kg,
- szynka wieprzowa z kością 280,- zł za 1 kg,
- łopatka wieprzowa z kością 250,- zł za 1 kg,
- boczek surowy 110,- zł za 1 kg,
- żeberka wieprzowe 100,- zł za 1 kg,
- golonka wieprzowa 110,- zł za 1 kg,
- nogi wieprzowe 25,- zł za 1 kg,
- polędwica wołowa 420,- zł za 1 kg,
- mięso pieczeniowe wołowe 300,- zł za 1 kg,
- rostbef 180,- zł za 1 kg,
- antrykot i rozbratel wołowy 180,- zł za 1 kg,
- mięso wołowe z kością (mostek, szponder, karkówka, łata) 100,- zł za 1 kg,
- szynka wieprzowa gotowana 550,- zł za 1 kg,
- baleron gotowany 500,- zł za 1 kg,
- kiełbasa starowiejska 350,- zł za 1 kg,
- kiełbasa zwyczajna 190,- zł za 1 kg,
- mortadela 100,- zł za 1 kg,
- kiszka pasztetowa 100,- zł za 1 kg,
- kaszanka wyborowa gryczana 60,- zł za 1 kg
- kaszanka wyborowa jęczmienna 50,- zł za 1 kg,
- salceson włoski 100,- zł za 1 kg,
- kurczęta bite patroszone 130,- zł za 1 kg,
- słonina 100,- zł za 1 kg,
- smalec wieprzowy 30,- zł za 0,25 kg,
- śledź bałtycki świeży, cały 40,- zł za 1 kg,
- śledź bałtycki solony, cały 60,- zł za 1 kg,
- dorsz patroszony bez głów, świeży 50,- zł za 1 kg,
- filety z dorsza bez skóry 100,- zł za 1 kg,
- węgiel kamienny:
- gatunek Ia 2.200,- zł za 1 tonę,
- gatunek I 2.000,- zł za 1 tonę,
- gatunek II 1.700,- zł za 1 tonę,
- koks opałowy:
- gruby I 3.000,- zł za 1 tonę,
- orzech II 2.850,- zł za 1 tonę,
- nie sortowany 2.250,- zł za 1 tonę,
- energia elektryczna pobierana z zastosowaniem

liczników jednotaryfowych 1,80 zł za 1 kWh,

- energia elektryczna pobierana nocą z zastosowaniem

liczników dwutaryfowych 0,80 zł za 1 kWh,

- gaz ziemny wysokometanowy 2,70 zł za 1 m3,
- gaz ziemny zaazotowany i mieszanka

propan-butan-powietrze 1,90 zł za 1 m3,

- gaz koksowniczy i miejski 1,40 zł za 1 m3,
- centralne ogrzewanie 5,50 zł za 1 m2

powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie,

- ciepła woda 2,00 zł za 1 m2

powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie.

§  2. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen ustali w odpowiedniej proporcji do cen detalicznych artykułów wymienionych w § 1 ceny detaliczne asortymentowych odmian tych artykułów.
§  3. Podwyższonych cen detalicznych opału nie stosuje się do nie zrealizowanych zakupów węgla należnego z tytułu:
- przydziałów na cele bytowe w 1981 r.,
- umów kontraktacyjnych na dostawy produktów wykonane w 1981 r. i w styczniu 1982 r.
§  4.
1. Podwyższone opłaty za energię elektryczną i paliwa gazowe (§ 1) stosuje się począwszy od pierwszego odczytu licznika dokonanego po dniu 31 stycznia 1982 r.
2. Minister Górnictwa i Energetyki określi tryb wprowadzenia w życie nowych cen na energię elektryczną i paliwa gazowe dla odbiorców rozliczanych w cyklu 12-miesięcznym.
§  5. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen w uzgodnieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług ustali nowe marże handlowe, stosowane w obrocie artykułami wymienionymi w § 1 i 2, uwzględniające podwyższone ceny detaliczne tych artykułów.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1982 r.