§ 4. - Centralny fundusz postępu techniczno-ekonomicznego w 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1982.10.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1982 r.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.