Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  8. Za obsługę w obrębie kraju grup przybywających z zagranicy ustala się opłatę w wysokości 10% od kosztów świadczeń nie objętych tym zarządzeniem.