Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  6. Ceny za posiłki i napoje podawane w zakładach Przedsiębiorstwa Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis" regulowane są osobnymi zarządzeniami Ministra Handlu Wewnętrznego.