Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  4. Ustalone w § 3 stawki dzienne obejmują opłaty zasadnicze i nie zawierają opłat za świadczenia dodatkowe, objęte cenami ustalonymi w § 5 pkt 1-6.