Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  2. W miarę wyposażania hoteli niższej kategorii w odpowiednie urządzenia mogą być one zarządzeniem Ministra Kolei przenoszone do wyższej kategorii.