Monitor Polski

M.P.1953.A-79.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  1. Ustala się 2 kategorie hoteli Przedsiębiorstwa Obsługi Ruchu Zagranicznego "Orbis":
1) do kategorii I zalicza się hotele:

w Warszawie,

w Sopocie,

w Gdańsku,

w Łodzi,

w Szczecinie,

w Poznaniu,

w Krakowie,

we Wrocławiu;

2) do kategorii II zalicza się hotele:

w Stalinogrodzie,

w Bydgoszczy,

w Giżycku,

Turystyczny w Szczecinie.