§ 8. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  8.
Opakowania sprzedawane fakturowane powinny być odsprzedawane niezwłocznie po opróżnieniu ich z towaru.