§ 6. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  6.
1.
Na opakowaniach sprzedawanych fakturowanych powinny być uwidocznione nazwa i adres jednostki, która artykuł opakowała, oraz symbol "odsp.".
2.
Odbiorca obowiązany jest odsprzedać opakowania (skrzynki, faski i słoje o pojemności 6 l) - po oczyszczeniu, a beczki śledziowe powinny być opróżnione z zalewy (solanki) oraz z odpadków rybnych.