§ 3. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  3.
1.
Opakowanie należy starannie zabezpieczyć przed kradzieżą, uszkodzeniami, ogniem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi itp.
2.
Opakowania powinny być przechowywane w warunkach higienicznych.
3.
Kierownictwo każdego zakładu odbiorcy wyznaczy kryte miejsce lub pomieszczanie na przechowywanie opróżnionych opakowań.
4.
Opakowania nie mogą być używane przez odbiorcę do przechowywania lub przewożenia innego towaru niż ten, dla którego przeznaczone jest opakowanie.