§ 10. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  10.
1.
Koszt transportu przy odsprzedaży opakowań do zakładu dostawcy ponosi odbiorca. W przypadku gdy opakowania wysyłane są publicznymi środkami transportu, odbiorca ponosi koszty transportu tylko do stacji lub portu przeznaczenia.
2.
Opakowania należy przesyłać najtańszym środkiem transportu. Przy transporcie kolejowym na liście przewozowym należy zaznaczyć, że przedmiotem przesyłki są opakowania używane (taryfa towarowa PKP, poz. 1667).
3.
Wysyłający obowiązany jest do zabezpieczenia opakowań przy transporcie zgodnie z wymaganiami przepisów przewoźnika oraz instrukcją dostawcy.
4.
W przypadku gdy opakowania składają się z kilku elementów, należy wysyłając opakowania przekazać wszystkie ich elementy.
5.
Przy wagonowych wysyłkach opakowań pustych odbiorca obowiązany jest na wewnętrznej ścianie wagonu, w widocznym miejscu, umieścić specyfikację (protokół załadowania).