§ 1. - Branżowe zasady obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1957.85.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.
§  1.
1.
Zarządzenie dotyczy fakturowanych i nie fakturowanych opakowań sprzedawanych, używanych przy dostawach towaru przez jednostki podległe Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
2.
W rozumieniu zarządzenia opakowaniem fakturowanym jest opakowanie, którego cena nie jest wliczona w cenę towaru; opakowaniem nie fakturowanym jest opakowanie, którego cena jest wliczona w cenę towaru.
3.
Wykaz podstawowych opakowań fakturowanych i nie fakturowanych zawiera załącznik do zarządzenia pod poz. I lit. a) i b).