§ 7. - Bankowe rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych. - M.P.1975.21.129 - OpenLEX

§ 7. - Bankowe rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1975.21.129

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1975 r.
§  7.
Do członków najbliższej rodziny w rozumieniu zarządzenia zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, rodziców małżonka, zięciów, synowe, pasierbów i osoby przysposobione.