Badanie przez rzeczoznawców wniosków o dopuszczenie do użytku konstrukcyj wytwornic acetylenowych i urządzeń zabezpieczających.

Monitor Polski

M.P.1934.208.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1934 r.