§ 5. - Badanie i ocena zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

Monitor Polski

M.P.1960.95.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1960 r.
§  5.
1.
Badanie lekarskie obejmuje badanie ogólne stanu zdrowia, a ponadto w miarę potrzeby badania dodatkowe i specjalistyczne.
2.
O potrzebie badań dodatkowych i specjalistycznych decyduje lekarz przeprowadzający badanie ogólne, wystawiając odpowiednie skierowanie.