§ 4. - Badanie i ocena zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

Monitor Polski

M.P.1960.95.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1960 r.
§  4.
Badania lekarskie przeprowadza się w zasadzie w lokalu jednostki prowadzącej szkolenie w przysposobieniu wojskowym, z tym że organy określone w § 3 ust. 1 powinny w miarę potrzeby dostarczyć sprzęt lekarski niezbędny do przeprowadzenia badań.