§ 10. - Badanie i ocena zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

Monitor Polski

M.P.1960.95.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1960 r.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.