Monitor Polski

M.P.2016.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  17

Współpraca techniczna

Umawiające się Strony, w ramach ich właściwości, będą rozwijać wszelkie możliwe formy współpracy technicznej w dziedzinie transportu morskiego. W tym celu, Umawiające się Strony będą promować rozwój kontaktów i współpracy pomiędzy ich agencjami morskimi i odpowiednimi przedsiębiorstwami i organizacjami.