Monitor Polski

M.P.2016.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  16

Konsultacje

1. Umawiające się Strony, w zakresie odpowiednich przepisów krajowych, w celu zapewnienia efektywnego stosowania niniejszej Umowy podejmą działania, aby zachować i rozwijać stałą współpracę pomiędzy właściwymi organami w ich krajach. W szczególności, Umawiające się Strony uzgodniły konsultacje i wymianę informacji pomiędzy ich właściwymi organami w sprawach morskich.
2. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących nazw lub zakresu działania właściwych organów, Umawiające się Strony dokonają niezbędnych notyfikacji w drodze dyplomatycznej.