Monitor Polski

M.P.1981.19.157

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 31 lipca 1981 r.
w sprawie aprobaty dla rządowego programu przezwyciężania kryzysu oraz stabilizowania gospodarki kraju.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyraża aprobatę dla rządowego programu przezwyciężania kryzysu oraz stabilizowania gospodarki kraju.