Art. 7. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  7
1.
Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 64 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w dolarach USA, w dniu 15 czerwca i 15 grudnia danego roku po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2.
Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności po upływie 2-letniego (słownie: dwuletniego) okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.