Art. 14. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.