Art. 10. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  10
1.
W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię Banco de Poupanca e Credito o nazwie "Kredyt w pomocy wiązanej dla Rządu Republiki Angoli" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat kapitałowych i odsetek. Banco de Poupanca e Credito, działający w imieniu Rządu Republiki Angoli, otworzy rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego i Banco de Poupanca e Credito zawrą w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.