§ 3. - Amortyzacja niektórych środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1973.57.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1973 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1974 r.