§ 1. - Amortyzacja niektórych środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1973.57.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1973 r.
§  1.
Stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych przejętych nieodpłatnie, w wypadkach uzasadnionych krótkim okresem dotychczasowego użytkowania i dobrym stanem technicznym, ustala się biorąc pod uwagę dalszy okres użytkowania tych środków, nie dłuższy jednak od okresu użytkowania przyjętego za podstawę właściwej stawki amortyzacyjnej.