Art. 9. - Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2003 r.
Artykuł  9

Pojazdy zarejestrowane na terytorium jednej Umawiającej się Strony będą zwolnione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony od podatków i opłat związanych z wykonywaniem przewozów na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

Powyższe zwolnienie nie dotyczy przewozów wykonywanych na podstawie zezwoleń specjalnych, o których mowa w artykule 7.