Art. 8. - Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2003 r.
Artykuł  8
1. 
Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów podróżnych lub ładunków między dwoma miejscami położonymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony mogą wykonywać przewozy ładunków z miejsca położonego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony do kraju trzeciego i odwrotnie, jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez właściwą władzę drugiej Umawiającej się Strony.