Art. 16. - Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2003 r.
Artykuł  16
1. 
W razie naruszenia postanowień niniejszej umowy na terytorium jednej Umawiającej się Strony przez załogę pojazdu drugiej Umawiającej się Strony, właściwa władza kraju tej załogi, na wniosek właściwej władzy Strony, na której terytorium miało miejsce naruszenie, podejmie wobec przewoźnika lub załogi pojazdu sankcje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem swego kraju.
2. 
Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie wykluczają sankcji przewidzianych w ustawodawstwie obowiązującym w państwie, na którego terytorium naruszenie zostało popełnione.