Art. 15. - Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2003 r.
Artykuł  15

Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony oraz załogi pojazdów wykonujący przewozy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zobowiązani są przestrzegać przepisów i zarządzeń dotyczących w szczególności przewozów, ruchu drogowego i spraw celnych, obowiązujących na terytorium tej Umawiającej się Strony.