Art. 13. - Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

Monitor Polski

M.P.2003.4.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2003 r.
Artykuł  13
1. 
Paliwo znajdujące się w zbiornikach standardowych zainstalowanych w pojazdach jest zwolnione od opłat celnych i innych należności.
2. 
Części zamienne, które są czasowo wwożone w celu naprawy pojazdu uszkodzonego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są zwolnione od opłat celnych, podatków i innych należności pobieranych na podstawie przepisów obowiązujących na jej terytorium. Części wymienione powinny być wywiezione z powrotem lub zniszczone pod kontrolą organów celnych.