Art. 7. - Albania-Polska. Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006. Warszawa.2004.06.17.

Monitor Polski

M.P.2004.34.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.
Artykuł  7

Strony będą wspierać wymianę doświadczeń i ekspertów w dziedzinie ochrony i restauracji zabytków kultury. Liczba ekspertów, program, termin i długość ich pobytu w kraju drugiej Strony będą ustalane w drodze kontaktów roboczych między Stronami.