Art. 5. - Albania-Polska. Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006. Warszawa.2004.06.17.

Monitor Polski

M.P.2004.34.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.
Artykuł  5

Strony będą wspierać współpracę i wymianę między ich narodowymi instytucjami Teatru, Opery i Baletu. Program przedstawień, okres i czas trwania pobytu zespołów i osób w kraju drugiej Strony zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych między Stronami.