Art. 3. - Albania-Polska. Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006. Warszawa.2004.06.17.

Monitor Polski

M.P.2004.34.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.
Artykuł  3

Strony będą wspierać organizowanie wymiany wystaw sztuk pięknych. Przedmiot wystaw, liczebność towarzyszącego personelu, okres i środki realizacji zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych między Stronami.