Monitor Polski

M.P.1995.5.73

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 1995 r.

OŚWIADCZENIE
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lutego 1995 r.
w sprawie aktualnej sytuacji w kraju.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, iż narastający konflikt między Prezydentem a parlamentem stanowi zagrożenie dla normalnego funkcjonowania władz naczelnych Rzeczypospolitej i polskiej gospodarki.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że budżet państwa na 1995 r. uchwalony został w trybie i czasie zgodnym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i nie istnieją żadne konstytucyjne przesłanki rozwiązania Sejmu.

W tej sytuacji ewentualne rozwiązanie parlamentu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - jako działanie nie mające podstaw prawnych - będzie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznane za nielegalne i pociągnie za sobą odpowiedzialność konstytucyjną Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.